88957681

09126754593

شرکت مدیریت پروژه های معدنی ، پرشیا پایا

معدن
اکتشاف و پی جویی سیستماتیک
استخراج و بهره برداری اصولی و اقتصادی
فراوری و کانه آرایی و تولید محصول نهایی با کمترین کرایه حمل
بازرگانی مواد و ادوات معدنی
پتانسیل یابی و تعریف پروژه های معدنی
بررسی فنی و اقتصادی طرح حای معدنی و جذب سرمایه های بالقوه
تحقیق و توسعه در بخش اکتشاف، استخراج و بهره برداری، فراوری و توسعه بازار
تاریخچه شرکت
شرکت مدیریت پروژه های معدنی پرشیا پایا معدن (P.P.M) در آبان ماه 1390 با اساسنامه مشتمل بر فعالیت های معدنی در حوزه های زمین شناسی، اکتشاف، استخراج، فراوری و بازرگانی مواد و ادوات معدنی به صورت کلی و همچنین تفکیکی در شاخه های ذکر شده در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با شماره ثبت 417771 در قالب شرکت سهامی خاص شروع به فعالیت نموده است.
سوابق مدیران اجرایی
مجموعه سوابق اجرایی اعضا به شرح ذیل می باشد
• پروژه های اکتشافی فلزی و غیر فلزی در سطح کشور
• تهیه نقشه های زمین شناسی کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس
• ارزیابی و طراحی پروژه های معدنی و اکتشافی
• طراحی، برداشت و تحلیل داده های ژئوشیمیایی و لیتوژئوشیمیایی
• ارزیابی و پتانسیل یابی محدوده های معدنی
• مدیریت پروژه های ملی (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و ادارات صنایع و معادن استان ها)
• تلفیق داده ها و ارایه گزارش در محیط GIS
• ارزیابی فنی-اقتصادی در معادن مختلف فلزی، غیر فلزی و سنگ ساختمانی