88957681

09126754593

معدن ذغال‌سنگ كلمرد

معدن ذغال‌سنگ كلمرد

اين معدن داراي گواهي كشف بوده و در منطقه ذغال‌دار مزينوي طبس واقع شده است كه ذخيره آن در كارهاي قبلي 26 هزار تن ذغال حرارتي با عيار كربن بيش از 70 درصد (LOI free) براي بخش روباز آن درنظر گرفته شده است. در اين معدن با مساحت 4 كيلومترمربع حداقل سه لايه ذغال با ضخامت‌هاي از 80 سانتي‌متر تا 2 متر با طول بيش از 1 كيلومتر رخنمون دارند. در حال حاضر اين معدن بايد با انجام اكتشاف تكميلي حين بهره‌ برداري مورد ارزيابي مجدد ذخيره قرار گيرد و ذخيره عمقي آن اضافه گردد.
نتيجه نمونه KALCO-5 ‌ از تونل از لايه 1 متري در جدول آورده شده است