88957681

09126754593

معدن ذغال‌سنگ كلشانه طبس

معدن ذغال‌سنگ كلشانه طبس

اين معدن داراي پروانه بهره‌برداري بوده و در منطقه ذغال‌دار كلشانه طبس واقع شده است كه ذخيره آن در كارهاي قبلي بيش از 33 هزار تن ذغال كك شو با عيار كربن از 40 تا 80 درصد
(LOI free) براي دو لايه آن درنظر گرفته شده است. در اين معدن كه مساحت حدود 10 كيلومترمربع دارد تعداد زيادي لايه ذغال با ضخامت‌هاي از 30 سانتي‌متر تا 1.5 متر در سازند هجدك رخنمون دارند اين معدن نيز بايد مورد اكتشاف تكميلي حين بهره‌ برداري قرار گيرد و ذخيره مجددا ارزيابي گردد.