88957681

09126754593

معدن منیزیت سلطان آباد بیچند

معدن منیزیت سلطان آباد بیچند

این معدن در شمال‌غرب شهرستان نهبندان واقع شده است و با ذخیره‌ای بالغ بر 500هزار تن (قطعي و 1ميليون و 500 هزار تن احتمالي) از جمله بزرگترین معادن منیزیت در این منطقه است. در حال حاضر حدود 3000 تن در ماه منیزیت دانه‌بندي با عیار‌هاي از 70 تا حدود 94 درصد از این معدن استخراج می‌شود.
اين معدن به روش كاملا مكانيزه است و اولين معدن منيزيت تمام مكانيزه در ايران است كه با مطالعات و تست‌هاي مختلف فراوري توسط اين مجموعه طراحي شده است و دانش آن كاملا انحصاري است. با توجه مکانیزه بودن استخراج منیزیت و بزرگ بودن معدن، امكان افزایش تولید در اين معدن وجود دارد.